Secu Legal

Servicii avocațiale de drept imobiliar

M.C. Escher „Day and Night”, 1938

Despre
Secu Legal

Secu Legal este o firmă de avocați români, specializată în domeniul dreptului imobiliar.

Serviciile juridice pe care le oferim clienților noștri vizează, în principal, tranzacții imobiliare în sens larg (inclusiv analize juridice premergătoare), dezvoltări imobiliare (inclusiv antreprize în construcții), litigii și consultanță în materie de urbanism și autorizare (inclusiv privind intrarea în legalitate a construcțiilor edificate fără autorizație sau cu încălcarea autorizației de construire și anularea autorizațiilor de construire și a documentațiilor de urbanism), finanțări de proiecte imobiliare, închirieri, concesiuni, exproprieri, revendicări de imobile, acțiuni în materie de carte funciară, ș.a.

Ne adresăm tuturor categoriilor de jucători din piața imobiliară: vânzători şi cumpărători, chiriaşi şi locatori, antreprenori şi investitori, consultanţi, inclusiv brokeri şi beneficiari, justiţiabili şi autorităţi, finanțatori.

Secu Legal fost fondată în ianuarie 2020 de Andreea Secu, avocat în cadrul Baroului București din 2010, cu experienţă solidă în domeniul dreptului imobiliar, acumulată încă de la primii paşi în cadrul unora din cele mai mari firme de avocatură din România, recunoscute pentru excelenţă în practica de real estate.

Ce ne recomandă

Înainte de orice altceva este pregătirea noastră profesională temeinică – baza pe care așternem stabil celelalte atuuri de care suntem mândri.

Experienţa și nişarea în domeniul dreptului imobiliar sunt atuurile pe care le punem în folosul clienţilor noștri, construind alături de ei, pas cu pas, strategii coerente şi viabile pe termen lung. Cunoaștem în detaliu piața imobiliară din România şi avem experiență de lucru cu autoritățile, ceea ce ne ajută să răspundem nevoilor concrete ale jucătorilor care activează în acest domeniu şi să valorificăm momentele oportune identificate în piață.

Asistăm clienții în mod prompt și direct, cu soluții juridice rafinate și în același timp clare. Prioritizăm nevoile clientului și înțelegem că soluțiile livrate în mod eficient asigură clientului un avantaj concurenţial.

Ştim cât de important este rolul proactiv al avocatului în relaţia cu clienţii şi venim în sprijinul lor pentru identificarea de oportunități şi soluţii care să le servească pe termen lung. Oferim servicii juridice ancorate în realitate, eficiente și profesionale, concentrându-ne pe soluţii.

Înțelegem nevoia clienților de predictibilitate atunci când vine vorba de costul serviciilor juridice. Pentru că avem experienţa necesară, anticipăm volumul şi complexitatea serviciilor juridice în aria noastră de expertiză şi putem estima corect în avans valoarea onorariilor.

APARTENENȚĂ

Nota bene: Unii termeni de pe acest site care se referă la concepte juridice ar putea fi considerați impropriu utilizați în raport de terminologia lor riguros juridică. 

Cu riscul de a fi criticați de unii colegi de breaslă mai scrupuloși când vine vorba de limbajul juridic, o facem totuși de dragul simplității și accesibilității mesajului nostru, dar și pentru că vrem să rămânem ancorați în realitatea din piață. De exemplu, formele de exercitare a profesiei de avocat sunt denumite generic firme de avocatură, dreptul imobiliar nu există ca ramură de drept studiată la facultate, dar există ca ramură de servicii juridice și este mai larg cunoscut după echivalentul său englezesc – real estate.