Andreea Secu

Experiență profesională

Andreea profesează ca avocat specializat în drept imobiliar din 2010, experienţa sa fiind construită chiar de la primii paşi în cadrul unora din cele mai mari firme de avocatură din România, recunoscute pentru excelenţă în practica de real estate.
De-a lungul timpului a acordat asistenţă în toate fazele de implementare, operare şi valorificare a unui proiect imobiliar, de partea tuturor categoriilor de jucători din domeniu (vânzători şi cumpărători, chiriaşi şi locatori, antreprenori şi investitori, consultanţi şi beneficiari, justiţiabili şi autorităţi), cei mai mulţi dintre ei lideri pe segmentele lor de piaţă.
A fost implicată în proiecte cu o componentă juridică complexă, vizând inclusiv strategii de privatizare, structurări de tranzacții imobiliare (în sens larg), probleme privind anularea autorizațiilor de construire și a documentațiilor de urbanism, aspecte privind intrarea în legalitate a construcțiilor, concesiuni de imobile din domeniul public, acţiuni de carte funciară, ș.a.
Andreea este unul din puținii avocați din piață cu experiență concretă și cunoștințe aplicate privind regimul construcţiilor nefinalizate sau neautorizate și intrarea în legalitate, aceasta fiind una din temele predilecte de preocupare profesională ale Andreei din ultimii ani.

Profil academic

Andreea a absolvit un dublu ciclu de studii universitare de drept, fiind licenţiată atât în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, în 2010, cât şi în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Paris I Panthéon – Sorbonne ca urmare a absolvirii Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene în 2009.
A absolvit Facultatea de Drept în 2010, printre primii zece studenţi ai generaţiei sale şi tot în primii zece a promovat şi examenul de admitere în profesia de avocat, organizat de Baroul Bucureşti în 2010.
În 2012 a absolvit cursurile de masterat în Dreptul Afacerilor din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti.
În prezent este doctorandă la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, în domeniul dreptului civil, tema de cercetare aleasă fiind legată de abuzul de drept în contractele încheiate între profesionişti.

Limbi străine: engleză (avansat), franceză (avansat) și spaniolă (începător)

Andreea Secu - Secu Legal