Cere o opinie

M.C. Escher „Day and Night”, 1938

M.C. Escher „Day and Night”, 1938

Ai o întrebare?

Formuleaz-o concis în rubrica de mai jos

Condiții de utilizare a formularului de contact

Opiniile exprimate pe această platformă au caracter general, strict teoretic și orientativ, nu reprezintă soluții comerciale sau juridice și nu au natura unor servicii de asistență/ consultanță juridică angajante pentru avocat ori care să poată fi folosite de utilizator în raporturile cu terții.

În funcție de gradul de ocupare al avocatului și de complexitatea problemei semnalate, termenul de răspuns poate varia între 2 și 10 zile lucrătoare.

Totodată, în funcție de complexitatea problemei, este posibil să fiți notificați pe email cu privire la faptul că formularea anumitor opinii juridice este condiționată de achitarea unui onorariu și de încheierea unui contract de asistență juridică și/ sau de furnizarea unor informații și documente suplimentare.

Prin formularea unei cereri și completarea rubricilor pentru emiterea unei opinii juridice pe această platformă înțelegeți și acceptați, în plus față de cele de mai sus, următoarele:

(i) Atunci când avocatul apreciazӑ cӑ opinia solicitată este de naturӑ sӑ aducӑ atingere independenţei sau crezului sӑu profesional sau că există riscul ca aceasta să fie utilizată în alte scopuri decât uzul strict personal al utilizatorului, avocatul este în drept sӑ refuze furnizarea opiniei solicitate;

(ii) Publicarea în presă, pe platformele de socializare sau diseminarea publică în orice alt mod a opiniei exprimate de avocat pe această platformă sunt strict interzise;

(iii) Însușirea opiniei formulate de avocat de către utilizator sau de către orice interpus al acestuia, în scopul comunicării către terți (inclusiv clienți ai utilizatorului) în scopuri comerciale, sau în orice alte scopuri, este strict interzisă;

(iv) Reproducerea în orice mod a opiniei formulate de avocat fără acordul prealabil scris al avocatului este strict interzisă;

(v) Utilizatorul platformei va pune la dispoziţia avocatului informaţii corecte, complete şi prompte;

(vi) Utilizatorul platformei va respecta confidenţialitatea informaţiilor furnizate de avocat;

(vii) Utilizatorul platformei va folosi opinia formulată de avocat doar în scop orientativ și strict personal și nu o va divulga către niciun terț;

(viii) Utilizatorul va furniza corect și complet datele sale de identificare precum și datele de identificare ale persoanei în numele căreia acționează astfel încât avocatul să poată face verificările cerute de lege cu privire la existența unui eventual conflict de interese și să îndeplinească formalitățile de cunoaştere a clientelei și a celor privitoare la protecţia datelor personale, conform legii;

(ix) Răspunderea avocatului pentru opiniile exprimate pe această platformă față de utilizator și/ sau față de orice terț este exclusă în mod expres.

În conformitate cu art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, utilizatorului i s-a adus la cunoștință că titularul platformei este:

Andreea-Cristina Secu – Cabinet de avocat, cu sediul în România, București, Sectorul 1, Strada Paris nr. 17, etaj 1, biroul 1, înregistrat în baza Deciziei Consiliului Baroului București nr. 41/07.01.2020, cod de înregistrare fiscală RO41192140.

Autorii opiniilor juridice de pe această platformă sunt avocații care își exercită profesia în cadrul formei de exercitare sus-menționate, înscriși astfel în Tabloul Avocaților din cadrul Baroului București.