Noutăți juridice

M.C. Escher „Day and Night”, 1938

Modificările aduse începând cu 21.04.2023 Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și Legii contenciosului administrativ 554/2004

Principalele modificări legislative aduse prin Legea 102/2023: a) numărul autorizaţiei de construire şi data emiterii acesteia; b) titlul/descrierea proiectului; c) procentul de ocupare a terenului – P.O.T. şi coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.;

Citește în continuare »