Noutăți juridice

M.C. Escher „Day and Night”, 1938

Perioada de valabilitate a PUG-urilor nu poate fi prelungita printr-un simplu act de vointa al Consiliului Local (i.e. o simpla HCL prin care se decide prelungirea), ci trebuie urmata procedura legala de initiere a documentatiei de urbanism de tip PUG, in caz contrar o astfel de hotarare de consiliu local fiind nula.

Hotărârea Consiliului Local Dorobanțu nr. 47/20.12.2018 prin care s-a prelungit durata de valabilitate a PUG Dorobanțu până la intrarea în vigoare a noului PUG, a fost anulată prin Sentința nr. 231/2024 din data de 10.04.2024,

Citește în continuare »

Modificările aduse începând cu 21.04.2023 Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și Legii contenciosului administrativ 554/2004

Principalele modificări legislative aduse prin Legea 102/2023: a) numărul autorizaţiei de construire şi data emiterii acesteia; b) titlul/descrierea proiectului; c) procentul de ocupare a terenului – P.O.T. şi coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.;

Citește în continuare »