Despre noi

M.C. Escher „Day and Night”, 1938

Știați că... - ultimele apariții în domeniul juridic - Secu Legal | Real Estate Law Firm

M.C. Escher „Exemption „, 1955

Credo

Fondul prevalează invariabil asupra formei.

Nimic nu poate fi atât de complicat încât să nu poată fi explicat în cuvinte puține și pe înțelesul oricui.

Pentru orice problemă juridică există soluții, dar nu și minuni.

Mai binele este de multe ori dușmanul binelui, inclusiv în încercarea de rezolvare a unor probleme juridice.

Oricât de asemănătoare ar părea două probleme juridice, tratamentul lor nu este niciodată identic.

Experiența noastră (2022 – 2010)

Experiența noastră
(2022 – 2010)

Dezvoltator imobiliar (cifră de afaceri 40 milioane RON)

asistență juridică curentă în aspecte de drept imobiliar, inclusiv (i) asistență de la A la Z legată de achiziția de parcuri logistice în România și vânzarea de proprietăți imobiliare în România în (valoarea totală a tranzacțiilor – aprox. 20 milioane EURO), (ii) negocierea și executarea diferitelor contracte de închiriere, (iii) asistență în probleme de urbanism și construcții, (vi) asistență și reprezentare litigii în materie imobiliară (contracte de închiriere, construcții și urbanism etc.);

Divizia română a uneia din cele mai mari firme de construcții din lume (cifră de afaceri 198 milioane Euro)

asistență juridică curentă în materie imobiliara, inclusiv (i) asistență de la A la Z aferentă unui proiect greenfield în Ploiești (achiziționarea terenului, dezvoltarea și inchirierea unui proiect de birouri); (ii) asistență legată de vânzarea unui teren construibil în București (valoarea totală a tranzacțiilor – aprox. 7 milioane EUR); (iii) asistență curentă în contracte de antrepriză;

Ambasadă străină în România

asistență juridică în negocierea unui contract de închiriere de birouri în valoare totală de 1,8 milioane Euro;

Investitor imobiliar din Liban (cifră de afaceri 5,6 milioane RON)

asistență juridică curentă cu privire la aspecte de drept imobiliar, inclusiv asistență legată de achiziția și vânzarea de clădiri de birouri și spații de retail în valoare cumulată de 20 milioane Euro, asistență curentă legată de închirieri și litigii;

Dezvoltator imobiliar român (cifră de afaceri 3,9 milioane RON)

asistență juridică curentă în legătură cu aspecte de drept imobiliar referitoare la portofoliul de proiecte greenfiled din județul Brașov, în principal legate de probleme sensibile de urbanism;

Producător de echipamente industriale spaniol (cifră de afaceri 10 milioane Euro)

asistență juridică curentă în legătură cu intrarea pe piața din România și implementarea a două proiecte industriale în România (valoarea cumulată a proiectelor – cca. 16 milioane EUR);

Investitor în domeniul agriculturii (cifră de afaceri 10,5 milioane RON)

asistență juridică în legătură cu arendarea de terenuri agricole în România în suprafață de 850 ha (valoare de aprox. 500.000 euro);

Investitor imobiliar spaniol (cifră de afaceri în România 2 milioane RON)

asistență juridică curentă cu privire la aspecte de drept imobiliar inclusiv asistență juridică privitoare la finalizarea și vânzarea unuil anasamblu rezidențial din Pipera, asistență legată de vânzarea de terenuri construibile în București și asistență legată de exploatarea și închirierea unui imobil de birouri situat în zona centrală a Bucreștiului;

Divizia din România a unui fond de investiții francez (cifra de afaceri consolidată 31,9 miliarde Euro)

asistență juridică cu privire la vânzarea unui teren de 13.000 mp în zona centrală a Bucureștiului; asistență în procesul de expropriere inițiat de autoritatea locală cu privire la un teren situat în județul Ilfov și de contestare în instanța a valorii despăgubirii.

Grup german de retail alimentar

asistență juridică completă în legătură cu proiectele de extindere în Botoșani, Brașov, Târgoviște, Târgu Secuiesc și București (due diligence pentru achiziția terenului, pregătirea și negocierea tranzacțiilor) și asistență juridică pe multiple aspecte de urbanism și cadastru.

Dezvoltator imobiliar de birouri (cifră de afaceri 74 milioane RON)

asistență juridică în negocierea și semnarea de contracte de închiriere pentru un complex de birouri din zona centrală a Bucureștiului;

Divizia din România a celui mai mare fond de investiții din Grecia

asistență juridică completă legată de achiziționarea unor clădiri de birouri în București în valoare de 7 milioane EUR, inclusiv finanțarea aferentă achiziției;

Fond de investiții străin

asistență juridică curentă legată de închirierea și operarea unui complex de birouri de 50.000 mp situat în Pipera;

Fond de investiții activ în Europa Centrală și de Sud-Est

asistență juridică pe aspecte de drept imobiliar în ceea ce privește achiziția celui mai mare lanț de supermarketuri din România (valoare totală 533 milioane EURO);

Cea mai mare companie petrochimică din România

asistență juridică pe aspecte de drept imobiliar în procesul de privatizare, inclusiv analiză de titlu, strategia de alocare a activelor imobiliare per pachete tehnologice care au făcut obiectul privatizării, întocmirea documentelor tranzacției etc. (valoare totală 130 milioane EURO).

Unul din cei mai mari retaileri român

due diligence imobiliar privind încercarea de achiziție a 3 clădiri de birouri situate în București de către de la un grup de investiții israelian;

Fond de investiții austriac

asistenţă juridică curentă privind închirierea și operarea portofoliului logistic și de birouri din România.

Arii de practică

.01

Urbanism și autorizarea lucrărilor de construcții

anularea documentațiilor de urbanism și a autorizațiilor de cnstruire, regimul construcțiilor nefinalizate, intrarea în legalitate a construcțiilor, etc.

.02

Tranzacții imobiliare în sens larg/ comercial

analiza titlului de proprietate, confirmări speciale din partea autorităților, organizare cameră de date, pregătirea documentelor tranzacției, negocierea și semnarea documentelor tranzacţiei, formalități pre şi post semnare

.03

Dezvoltări imobiliare

Dezvoltări imobiliare

asistență legată de structurare și autorizare inlusiv în probleme de urbanism; contractare lucrări/ servicii; asistență legată de construire/ recepție; asistență pentru dezmembrare/ comasare, pentru actualizări cadastrale etc.

.04

Litigii

asistență și reprezentare în litigii privind, inter alia, anulări de autorizații de construire și documentații de urbanism, refuzul emiterii de acte administrative de către autorități, revendicări imobiliare, acțiuni izvorând din contracte de închiriere și contracte de antrepriză

.05

Ȋnchirieri comerciale

redactarea și modificarea contractelor de închiriere, asistență și negocierea contractelor de închiriere, asistență în rezilierea contractelor, diferende extrajudiciare etc.

.06

Finanțări imobiliare

revizuirea documentației, asistență privind finanțări alternative etc.

.07

Societăți de proiect

înregistrarea companiei, structurarea acordurilor între asociați, schimbarea sediului, majorarea/reducerea capitalului social, transferul acțiunilor/părților sociale, schimbarea administratorilor, lichidare și dizolvare etc.

.08

Proiectare și construire

redactarea contractelor de proiectare și antrepriză, asistență extrajudiciară privind pretenții contractuale etc.

.09

Management de proiect

redactarea, negocierea și semnarea contractelor de management de proiect.

.10

Servicii pentru dezvoltatori imobiliari şi manageri de proiecte imobiliare privind protecția datelor cu caracter personal

audit, politici de protecţie a datelor cu caracter personal, acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal etc.

.11

Concesiuni de terenuri în vederea construirii

asistență la pregătirea și depunerea dosarului de participare la licitație, asistență legată de negocierea clauzelor contractuale, asistență legată de etapa executării contractelor de concesiune – notificări, audiențe, etc.

.12

Exproprieri

consultanță legată de procedura exproprierii și pașii de urmat de către autoritatea expropriatoare, litigii pentru suplimentarea despăgubirilor acordate în urma exproprierii

Despre echipa noastră

"Întregul este mai mare decât suma părților sale." - Aristotel
Avocat stagiar

Andreea Secu

Experiență profesională

Andreea profesează ca avocat specializat în drept imobiliar din 2010, experienţa sa fiind construită chiar de la primii paşi în cadrul unora din cele mai mari firme de avocatură din România, recunoscute pentru excelenţă în practica de real estate.
De-a lungul timpului a acordat asistenţă în toate fazele de implementare, operare şi valorificare a unui proiect imobiliar, de partea tuturor categoriilor de jucători din domeniu (vânzători şi cumpărători, chiriaşi şi locatori, antreprenori şi investitori, consultanţi şi beneficiari, justiţiabili şi autorităţi), cei mai mulţi dintre ei lideri pe segmentele lor de piaţă.
A fost implicată în proiecte cu o componentă juridică complexă, vizând inclusiv strategii de privatizare, structurări de tranzacții imobiliare (în sens larg), probleme privind anularea autorizațiilor de construire și a documentațiilor de urbanism, aspecte privind intrarea în legalitate a construcțiilor, concesiuni de imobile din domeniul public, acţiuni de carte funciară, ș.a.
Andreea este unul din puținii avocați din piață cu experiență concretă și cunoștințe aplicate privind regimul construcţiilor nefinalizate sau neautorizate și intrarea în legalitate, aceasta fiind una din temele predilecte de preocupare profesională ale Andreei din ultimii ani.

Profil academic

Andreea a absolvit un dublu ciclu de studii universitare de drept, fiind licenţiată atât în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, în 2010, cât şi în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Paris I Panthéon – Sorbonne ca urmare a absolvirii Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene în 2009.
A absolvit Facultatea de Drept în 2010, printre primii zece studenţi ai generaţiei sale şi tot în primii zece a promovat şi examenul de admitere în profesia de avocat, organizat de Baroul Bucureşti în 2010.
În 2012 a absolvit cursurile de masterat în Dreptul Afacerilor din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti.
În prezent este doctorandă la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, în domeniul dreptului civil, tema de cercetare aleasă fiind legată de abuzul de drept în contractele încheiate între profesionişti.

Limbi străine: engleză (avansat), franceză (avansat) și spaniolă (începător)

Andreea Secu - Secu Legal

Serafima Prodan

Serafima s-a alăturat echipei Secu Legal în 2021 după o experiență profesională anterioară de doi ani în cadrul unei alte firme de avocatură specializată pe probleme de drept imobiliar, în special din sectorul rezidențial.
Serafima este un avocat dedicat și pasionat de drept, cu solide cunoștințe juridice, orientată profesional în special către zona de litigii imobiliare, unde a asistat clienți pe aspecte privind anulări de autorizații de construire, antreprize, închirieri și acțiuni în revendicare. A fost totodată implicată și în proiecte de consultanță curentă, în legătură cu închirierea și operarea de spații de birouri și logistice, în tranzacții imobiliare complexe, inclusiv în procesele prealabile de analiză juridică a titlului de proprietate.
Serafima a absolvit Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova în anul 2018.
Tot în anul 2018, Serafima a absolvit cursul special de inițiere în drept german susținut de fundația IRZ (Deutsche Stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit E.V.).
În 2019 a absolvit cursurile de masterat în Dreptul Afacerilor din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Titu Maiorescu din București.
Este avocat în cadrul Baroului București din 2019.
Limbi străine: rusă (avansat), franceză (începător)
Serafima Prodan avocat Secu Legal | Real Estate Law Firm

Marie Louise Zanfir

Marie Louise face parte din echipa Secu Legal de la începutul anului 2022, profesând anterior ca avocat colaborator în cadrul uneia din societățile de avocatură cele mai apreciate din România pentru practica de litigii.
Chimia ei cu domeniul dreptului imobiliar a fost evidentă încă de la primele săptămâni de lucru în echipa Secu Legal. Marie Louise este implicată în mandatele de litigii ale firmei și de consultanță pe probleme de corporate și închirieri.
Marie Louise a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 2020 si este avocat în cadrul Baroului București din 2021.

Limbi străine: engleză (avansat), franceză (începător)

Marie Louise Zanfir

Cristina Coarnă

Avocat stagiar

Cristina este licențiată în drept la Facultatea de Drept a Universității din București, și absolventă a unui program de master în Carieră Judiciară în cadrul aceleiași facultăți. Cristina s-a alăturat echipei noastre în 2023, după admiterea în profesia de avocat în 2022 și un stagiu de practică de inițiere la o societate de avocați din București. Activitatea Cristinei este preponderent focusată pe zona de consultanță în mandatele corporate și de real estate ale firmei.