Modificările aduse începând cu 21.04.2023 Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și Legii contenciosului administrativ 554/2004

Principalele modificări legislative aduse prin Legea 102/2023:

  1. Este consacrat și la nivelul Legii 50 (nu doar la nivelul Normelor de aplicare a Legii 50/1991 ca până acum) ce informații din AC și DTAC se fac publice, fiind introduse 3 elemente noi (suprafețele și existența avizului de mediu și avizului de la cultură):

a) numărul autorizaţiei de construire şi data emiterii acesteia;

b) titlul/descrierea proiectului;

c) procentul de ocupare a terenului – P.O.T. şi coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.;

d) retragerile construcţiilor de la limitele de proprietate;

e) suprafeţele, construită la sol, construită pe fiecare nivel, construită desfăşurată;

f) regimul de înălţime, numărul de niveluri subterane şi supraterane pentru fiecare construcţie, şi înălţimile construcţiilor, la cornişă şi maximă pentru fiecare construcţie;

g) dacă a fost solicitat/obţinut avizul autorităţii competente în domeniul protejării patrimoniului cultural;

h) dacă a fost solicitat/obţinut avizul autorităţii competente în domeniul protejării mediului;

i) planul de situaţie; şi

j) planuri cu toate faţadele.

2. s-a stabilit un termen limită până la care autoritatea emitentă trebuie să efectueze publicitatea pe site și/ sau la sediu (i.e. 30 de zile de la emiterea AC), termen care nu exista până acum;

3. beneficiarul are obligaţia, pe propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum şi într-un ziar de largă răspândire, numărul autorizaţiei de construire, data emiterii acesteia și titlul/descrierea proiectului. Dacă beneficiarul nu îndeplinește aceste formalități, termenul de atacare a AC nu începe să curgă pentru organismele sociale interesate (NB: discutabil dacă nici pentru celelalte categorii de persoane interesate).

4. s-au introdus termene de prescripție distincte (mai scurte) pentru organismele sociale interesate, așa cum sunt ele definite în Legea 554/2004 (i.e. structuri neguvernamentale, sindicate, asociaţii, fundaţii şi altele asemenea, care au ca obiect de activitate protecţia drepturilor diferitelor categorii de cetăţeni sau, după caz, buna funcţionare a serviciilor publice administrative):

– termenul de introducere a plangerii prealabile este de 30 de zile de la ultima formalitate de publicitate a AC;

– termenul de atacare în instanță a AC este de 60 de zile și curge de la 60 data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluţionare a plângerii, iar dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie – de la data ultimei operaţiuni de publicitate;

– termenul de atacare a documentațiilor de urbanism (PUG/ PUZ/ PUD) este de 1 an de la data aprobării (iar pentru restul entităților interesate termenul aplicabil rămâne cel de 5 ani)

5. Cererea de suspendare (atât a AC cât și a oricărui act administrativ) se poate formula odată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, în termen de maximum 60 de zile de la introducerea acţiunii principale.

6. Nu există dispoziții tranzitorii.

NB: se aplică și pentru AC emise anterior intrării în vigoare a Legii 102/2023 sau doar pentru AC emise ulterior acestei date? În opinia mea, ar trebui corelat regimul atacării AC în cotencios cu regimul publicității lor, respectiv pot fi considerate a fi supuse acestor temene pentru atacarea în contencios doar acele AC cu privire la care formalitățile de publicitate se efectuează potrivit noii legi.

Distribuie acum acest articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Autor

Categorii

Arhivă

Ultimele articole

Newsletter

Vreți să aflați când postez articole noi? Completați, vă rog, adresa de e-mail.

Modificările aduse începând cu 21.04.2023 Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și Legii contenciosului administrativ 554/2004